Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 016/11/21/CVHHNT-NT PTS HAI PHONG 02 9200976 XVCX 21/11/2021 13:27 CANG NHA TRANG(KH) View
22 037/11/21/CVHHNT-BN/ HẢI HÀ 88 8628377 3WCL9 20/11/2021 09:37 CANG BA NGOI (K.HOA) View
23 036/11/21//CVHHNT-BN THAI BINH 35 9600009 3WHG9 19/11/2021 20:58 CANG CAM RANH(K.HOA) View
24 035/11/21//CVHHNT-BN HONG BANG 68 9774173 3WOW9 19/11/2021 20:59 CANG CAM RANH(K.HOA) View
25 034/11/21/CVHHNT-BN JADE STAR 15 9600190 3WKV9 19/11/2021 11:12 CANG BA NGOI (K.HOA) View
26 048/11/21/CVHHNT-VP EMINENCE 9152492 3FIL7 18/11/2021 19:56 CANG VAN PHONG View
27 033/11/21/CVHHNT-BN PHƯƠNG NAM 46 8667153 XVFD2 19/11/2021 08:35 CANG CAM RANH(K.HOA) View
28 046/11/21/CVHHNT-VP THINH AN 73 9660724 3WIW9 18/11/2021 08:30 CANG VAN PHONG View
29 032/11/21/CVHHNT-BN THAI BINH 36 9557020 3WDU 19/11/2021 08:35 CANG CAM RANH(K.HOA) View
30 044/11/21/CVHHNT-VP LUCKY CATHERINE 9334985 3EDC6 17/11/2021 15:45 CANG THANHYEN VPHONG View
31 043/11/21/CVHHNT-VP LONG PHÚ 04 7608095 XVLR 17/11/2021 10:08 CANG VAN PHONG View
32 027/11/21/CVHHNT-BN HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 17/11/2021 10:59 CANG CAM RANH(K.HOA) View
33 029/11/21/CVHHNT-BN MINH KHANG CR 68 9475284 XVPI2 17/11/2021 10:58 CANG CAM RANH(K.HOA) View
34 041/11/21/CVHHNT-VP JOYO 1 9273181 V3LS3 16/11/2021 14:48 CANG HUYNDAI VINASHI View
35 013/11/21/CVHHNT-NT GSM 02 9334961 XVSR9 16/11/2021 13:30 CANG NHA TRANG(KH) View
36 011/11/21/CVHHNT-NT PTS HAI PHONG 02 9200976 XVCX 16/11/2021 09:25 CANG NHA TRANG(KH) View
37 040/11/21/CVHHNT-VP LONG PHU 18 9218703 3WDF9 16/11/2021 06:14 CANG VAN PHONG View
38 004/11/21/CVHHNT-NC MINH KHANG CR 68 9475284 XVPI2 17/11/2021 10:58 CUA KHAU NINH THUAN View
39 036/11/21/CVHHNT-VP THINH AN 58 9660736 3WJA9 14/11/2021 19:52 CANG VAN PHONG View
40 023/11/21/CVHHNT-BN VIET GAS 9046875 3WDV 14/11/2021 14:55 CANG CAM RANH(K.HOA) View
Showing 21 - 40 of 126.042 results
of 6.303